نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در مسکن، انبوه سازی، عمران و شهرسازی 

اهداف نمایشگاه 

معرفی دستاوردها،ظرفيتها و توانمنديهاي شركت ها، نهادها و سازمانهاي داخلي وخارجي  

گروه هاي كالايي نمايشگاه

سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در مسکن-طرحها و پروژههای عمرانی در بخش نهادهای دولتی و خصوصی - شهرداری ها- انجمن ها ،تشکلها و تعاونی ها-طرح ها و پروژه های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری-بانک بیمه و تامین کنندگان منابع مالی- معرفی فرصتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی - لیزینگ و مستغلات - پروژه های عمرانی و شهر سازی- مشاوران و پیمانکاران در بخش های مشکن و عمران - پروژه های مرتبط با خدمات فنی مهندسی عمرانی -طراحی و ساخت پروژه های عمرانی - طراحی و ساخت پروژ های مسکونی- طراجی و ساخت پرو ژه های تجاری- طراحی و ساخت پرو ژه های خدماتی - طراحی و ساخت پروژه های تفریحی- طراحی و ساخت پروژه های شهرکها و اماکن عمومی - طراحی و پروژه های بازسازی و زیبا سازی شهرها- طراحی و پروژه های ساخت ،توسعه و بهینه سازی بخش مسکن و عمران - پرو ژه های تولید انبوه سریع-پروژه های عمرانی و شهر سازی- موسسات علمی پژوهشی تحقیقاتی و نشریات تخصصی و نرم افزار- آژانس های مسکن و مشاوران- بهسازی بافتهای فرسوده- مشاوره و مدیریت سرمایه در بخش های مسکن و شهرسازی و عمرانی - فضای سبز و شهر سازی

 

اسپانسرها :